STS-TIMING.PL - Rejestracja
Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka
Płock - 2015-06-13

DANE OSOBOWE:
imię
 
 
nazwisko
 
 
kraj
 
 
płeć
 
 
data urodzenia
 
  DD MM RR
DANE KONTAKTOWE:
ulica
 
 
numer domu/mieszkania
 
 
miasto
 
 
kod pocztowy
 
 
adres e-mail
 
 
numer telefonu
 
 
DANE DO ZAWODÓW:
klub
 
 
Dystans
 
 
Klasyfikacja lekarzy (dotyczy tylko dystansu 750m-20km-5km)
 
 
Klasyfikacja mieszkańców Płocka
 
 
Rozmiar Koszulki
 
 
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych
osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące
do celów organizacyjnych.